جایگاه سنت در اسلام ( موقف صحابه در اتباع سنت ) 08-02-2015
by forester posted in 2015-02-18
در این برنامه با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح و کارشناسی دکتر احسان الله مبارز به معرفی مفهوم سنت، اقسام آن و اهمیت و جایگاه آن در تشریع اسلامی می پردازد و شبهات وارده در این موضوع را نقد می نماید. موضوع برنامه: موقف صحابه در اتباع سنت تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 2:00:58            View : 352           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.