حکمت قسمت چهارم
by forester posted in 2014-02-01
حکمت قسمت چهارم تلاش و کوشش کیفیت زندگی را تعیین میکند, نه آرزو آیه 123 سوره نسا تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 0:48            View : 582           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.