نیروهای بشار یکی از آزادگان را زنده به گور می کنند
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-04-26
نیروهای ددمنش بشار اسد یکی از آزادگان را درحالی که شهادتین را می خواند زنده به گور می کنند!
Duration : 00:58            View : 1860            Download : 27        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
baloch911    در   07:42  2012-12-10
لعنت وعذاب خدابربشاروهم پيمانانش باد