طلسم شکنان - ترجمه و تفسیری از آیات سوره مبارکه طور - 18/04/2015
by forester posted in 2015-05-25
نام برنامه: بازنگری اندیشه موضوع برنامه: ایمان به آخرت نشانه های قیانت / فراگیر شدن زنا - قسمت سوم ابراهیم احراری - کارشناس علوم اسلامی
Duration : 1:02:01            View : 703           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.