قلب آسیا 28-2-2014
by forester posted in 2014-03-28
این برنامه با اجرای استاد امام الدین رحیمی و با کارشناسی مولانا مجیب الحمن انصاری و دکتر فضل الهادی وزین می باشد و به مسائل مربوط به افغانستان می پردازد. موضوع این برنامه: وضعیت علوم دینی در افغانستان.
Duration : 2:04:12            View : 736           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.