حجت بی حجت (شیعه و تکفیر- تکفیراهل سنت 3) 26-11-2014
by forester posted in 2014-11-29
برنامه حجت بی حجت با اجرای استاد عیسی طاهری و استاد محمد انصاری. موضوع: شیعه و تکفیر؛ تکفیر اهل سنت قسمت سوم. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 2:00:17            View : 433           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.