هزار و یک سوال (54)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-03
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(20.12.2012)
Duration : 01:25:57            View : 777            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.