چرا شیعه از قرآن فرار میکند ؟!! - برهان قاطع
by abc100abc posted in 2017-04-22
چرا شیعه از قرآن فرار میکند ؟!! - برهان قاطع استاد محمد باقر سجودی - برهان قاطع ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ شبکه جهانی نور
Duration : 01:02:08            View : 733           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.