دادخواهی زندانیان سیاسی مذهبی اهل سنت کردستان
by forester posted in 2014-02-01
دادخواهی زندانیان سیاسی مذهبی اهل سنت کردستان در تاریخ 12 دی ماه 1392 اعتصاب غذا اعتراض به ستم پیشگان تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 4:33            View : 791           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.