تابشی از قرآن-تابشی از آیات یکم تا پنجم سوره ی تحریم
by abc100abc posted in 2015-10-22
نام برنامه : تابشی از قرآن موضوع برنامه : تابشی از آیات یکم تا پنجم سوره ی تحریم دکتر سید حبیب الله ضیایی شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:29:08            View : 521           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.