پاسخ گویی به سوالات (61)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-17
دکتر عبدالرحیم ملازاده : جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر، چرا مسلمین کشتار می کنند، عدم ساخت مسجد برای اهل سنت...
Duration : 01:00:36            View : 834            Download : 16        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.