تجوید آسان (16)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-24
شیخ محمد رسول هاشمی از شبکه جهانی نور اصول تجوید قرآن کریم را برای داشتن قرائتی زیبا تدریس می نمایند.
Duration : 26:20            View : 495            Download : 17        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.