مومنان در سوره حجرات (2)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-30
دکتر عبدالعلیم ساعی احمد زی از شبکه جهانی نور به شناخت باب ادب و آداب براساس سوره حجرات می پردازند.
Duration : 26:5            View : 811            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.