هزار و یک سوال (48)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-10-27
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(18.10.2012)
Duration : 01:32:15            View : 938            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.

Related Videos