کسی گه بدهکار است، چگونه زکات خود را پرداخت کند؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-21
کسی گه بدهکار است، چگونه زکات خود را پرداخت کند؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:22            View : 531            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.