لؤلؤ و مرجان، قسمت بیست و سوم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت به بینان تغییر قبله، منع ساخت مسجد برقبر، حرام بودن سخن گفتن در نماز، لعن شیطان در اثنای خواندن نماز جایز است و دست گذاشتن بر کمر در نماز مکروه است پرداخته است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 23:03            View : 624           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.