چرا ایرانیان امسال به حج نمیروند!!؟
by abc100abc posted in 2016-09-04
چرا ایرانیان امسال به حج نمیروند!!؟ - ولایت فقیه در مخالفت با حج حسن کریمی - استاد محمد باقر سجودی - ولایت فقیه در مخالفت با حج شبکه جهانی نور
Duration : 01:11:48            View : 719           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.