حقوق اهل سنت (2)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-20
در این برنامه استاد ابراهیم احراری به بیان مسائلی در دفاع از حقوق اهل سنت می پردازد. این برنامه مروری است بر خاطرات کاک احمد مفتی زاده. (13.3.2013)
Duration : 01:19:32            View : 1404            Download : 9        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.