میزگرد هفته (20)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-11-14
موضوع: وهابیت و اهل سنت. برنامه میزگرد هفته یک برنامه هفتگی می باشد که به مسایل مهم دینی واجتماعی می پردازد. شیخ عقیل هاشمی به همراه دیگر کارشناسان شبکه کلمه این برنامه را برگزار می گردانند.(8.11.2012)
Duration : 02:06:37            View : 1557            Download : 0        Download Download
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.