نگاهی به افق (24)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-13
استاد محمد باقر سجودی از شبکه جهانی نور به رد شبهاتی در عقاید شیعیان می پردازد.موضوع: ازدواج پیامبر(صلی الله علیه وسلم) با ام المومنین عایشه
Duration : 19:15            View : 681            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.