خواندن نماز جنازه به صورت غیابی توسط زندانیان رجایی شهر بعد از اعدام 6 هم بند خود
by forester posted in 2015-03-21
خواندن نماز جنازه به صورت غیابی توسط زندانیان رجایی شهر بعد از اعدام 6 هم بند خود.
Duration : 2:46            View : 819           
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.