بازداشت ظالمانه ( آمنه عیسی زاده ) - ضرب و شتم دانش آموزان وحبس معلمان - رو در رو
by abc100abc posted in 2016-11-13
بازداشت ظالمانه ( آمنه عیسی زاده ) - ضرب و شتم دانش آموزان وحبس معلمان - رو در رو محمودی - رضا امیری : فعال حقوق بشر - مهدی نخل احمدی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر - رو در رو ۲ آبان ۱۳۹۵
Duration : 01:01:52            View : 822           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.