قران واسه همه - توسل به کسی که طعم مرگ رو کشیده است
by abc100abc posted in 2015-10-07
نام برنامه :قران واسه همه موضوع : توسل به کسی که طعم مرگ رو کشیده است - قسمت دوم استاد عبدالله از المان - شیعه ی حدایت یافته شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:29:21            View : 1164           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.