آیا برای سنی شدن اجازه ولی شرط است؟
by forester posted in 2015-06-28
آیا برای سنی شدن اجازه ولی شرط است؟ پرسش های شرعی که برای بسیاری از من و شما در زندگی روز مره به وجود می آید. مولانا عبدالقدوس دهقان به این پرسش ها پاسخ می دهد. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 6:15            View : 442           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.