تریبون آزاد (20)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-11-14
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عادل اسدی نیا در شبکه کلمه برگزار می گردد. (2012-11-9)
Duration : 02:12:57            View : 1284            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.