بابا جان، همه کسم .. خدا ببردت بهشت!
by abc100abc posted in 2016-08-13
بابا جان، همه کسم .. خدا ببردت بهشت! بابا جان، همه کسم .. خدا ببردت بهشت! صحبت های دردناک کودک خوردسال بهمن رحیمی -رحمه الله- اعدامی عقیدتی اهل سنت شبکه جهانی نور
Duration : 00:01:27            View : 1460           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.