چرا خداوند مردم را وادار به گناه میکند و بعد عذابشان میدهد؟!! - ناباوران
by abc100abc posted in 2017-01-30
چرا خداوند مردم را وادار به گناه میکند و بعد عذابشان میدهد؟!! - ناباوران استاد محمد باقر سجودی - ناباوران - ۲۳ دی ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:30:00            View : 682           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.