بازتاب ( اولین سفیر کرد ایران و کشته شدن عبدالله مرادزهی ) - ۱۳۹۴/۰۶/۱7
by abc100abc posted in 2015-09-12
بازتاب ( اولین سفیر کرد ایران و کشته شدن عبدالله مرادزهی ) - ۱۳۹۴/۰۶/۱7 شبکه جهانی نور
Duration : 1:28:12            View : 637           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.