آشتی با قرآن - آثار ایمان به قرآن از قرآن
by abc100abc posted in 2016-01-16
نام برنامه : آشتی با قرآن موضوع برنامه : آثار ایمان به قرآن از قرآن سید عقیل هاشمی - کارشناس ارشد اصول دین شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:24:08            View : 774           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.