ویژه برنامه باز شناسی زهرا در سیمای سنت (1)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-30
ویژه برنامه زهرا در سیمای سنت کاری از شبکه جهانی نور می باشد که با بازخوانی سیره صحیح این با نوی گرامی به شبهات نسبت داده شده به ایشان راجواب می دهد اجرای برنامه با سعید محمودی و دیگر کارشناسان این شبکه می باشد
Duration : 01:16:6            View : 1026            Download : 4        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.