قلب آسیا 14-2-2014
by forester posted in 2014-03-28
این برنامه با اجرای استاد امام الدین رحیمی و با کارشناسی مولانا مجیب الحمن انصاری می باشد و به مسائل مربوط به افغانستان می پردازد. موضوع این برنامه: افغانستان.
Duration : 2:04:29            View : 883           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.