آیا لکه ای که از زن خارج می شود روزه را باطل می کند؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-01
آیا لکه ای که از زن خارج می شود روزه را باطل می کند؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:30            View : 360            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.