علی یا خدا؟! قضاوت با شما
by abc100abc posted in 2015-08-31
علی یا خدا؟! قضاوت با شما اینجا تلوزیون رسمی جمهوری اسلامی ایرانه، جایی که ثانیه به ثانیه ی پخشش به شدت کنترل میشه. تعجب نکنید! این ها عقیده ی آقایونه... شبکه جهانی نور
Duration : 0:53            View : 959           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.