حکم کسی پول زکات را گرفته به بهانه ی اینکه به فقیری بدهد، ولی خودش آن را خرج کرده است.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-30
حکم کسی پول زکات را گرفته به بهانه ی اینکه به فقیری بدهد، ولی خودش آن را خرج کرده است. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 03:17            View : 235            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.