حکم نماز کسی که در سرویس است و برای خواندن نماز توقف نمی کند.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-30
حکم نماز کسی که در سرویس است و برای خواندن نماز توقف نمی کند. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 02:23            View : 343            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.