حکم روزه بر کسی که دندان درد دارد و پزشک توصیه کرده که روزه نگیرد.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-20
حکم روزه بر کسی که دندان درد دارد و پزشک توصیه کرده که روزه نگیرد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:26            View : 494            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.