حکم دادن زکات فطریه از برنجی که هدیه گرفته است.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-18
حکم دادن زکات فطریه از برنجی که هدیه گرفته است. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:27            View : 453            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.