حکم روزه ی کسی که در شب رمضان همبستری کرده، اما تا بعد از طلوع آفتاب غسل نکرده است.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-12
حکم روزه ی کسی که در شب رمضان همبستری کرده، اما تا بعد از طلوع آفتاب غسل نکرده است. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:25            View : 269            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.