اگر کسی نذر کند که شتری را نهر کند، آیا می تواند به جای آن گاوی را قربانی کند؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-09
اگر کسی نذر کند که شتری را نهر کند، آیا می تواند به جای آن گاوی را قربانی کند؟ . شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:2            View : 338            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.