جایگاه سنت در اسلام (اتباع سنت از دیدگاه قرآن ) 11-01-2015
by forester posted in 2015-02-18
در این برنامه با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی و کارشناسی دکتر احسان الله مبارز به معرفی مفهوم سنت، اقسام آن و اهمیت و جایگاه آن در تشریع اسلامی می پردازد و شبهات وارده در این موضوع را نقد می نماید. موضوع برنامه: اتباع سنت از دیدگاه قرآن تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 2:00:12            View : 552           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.