حکم گرفتن روزه برای کسی که زمان عادت ماهیانه اش به تأخیر افتاده است.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-06
حکم گرفتن روزه برای کسی که زمان عادت ماهیانه اش به تأخیر افتاده است. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:4            View : 370            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.