شیعه یا سنی (3)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-14
جناب فرهاد امیرابراهیمی نویسنده کتاب الکترونیک شیعه و سنی از مشرف شدگان به دین مبین اسلام هستند که کیفیت هدایت خود را در 9 کلیپ بازگو می کنند.
Duration : 08:2            View : 2430            Download : 14        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
bezal    در   16:18  2014-08-16
تشكر از شما برادران كه اين حقيقتها براى مردم اشكار ميكنيد
bezal    در   16:18  2014-08-16
تشكر از شما برادران كه اين حقيقتها براى مردم اشكار ميكنيد
bezal    در   16:18  2014-08-16
تشكر از شما برادران كه اين حقيقتها براى مردم اشكار ميكنيد
bezal    در   16:18  2014-08-16
تشكر از شما برادران كه اين حقيقتها براى مردم اشكار ميكنيد
bezal    در   16:18  2014-08-16
تشكر از شما برادران كه اين حقيقتها براى مردم اشكار ميكنيد