حکم فروش حج تمتع برای کسی که توانایی مالی برای رفتن به حج را ندارد
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-03
حکم فروش حج تمتع برای کسی که توانایی مالی برای رفتن به حج را ندارد . 22698
Duration : 01:36            View : 491            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.