آیا زن می تواند مانند مرد خیرات بدهد؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-17
آیا زن می تواند مانند مرد خیرات بدهد؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:40            View : 277            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.