آزادی مولوی خیر شاهی از زندان
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-12-22
بازگشت مولوی خیر شاهی از زندان
Duration : 00:25            View : 9866            Download : 87        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
abusaeed    در   13:50  2013-01-14
الحمدلله الله تبارك و ذولجلال راشكر وسپاس بي نهايت ميكنيم كه شما به سلامتي آزاد شديد
abusaeed    در   13:50  2013-01-14
الحمدلله الله تبارك و ذولجلال راشكر وسپاس بي نهايت ميكنيم كه شما به سلامتي آزاد شديد
قیوم    در   12:27  2013-02-28
بسیار خوشحال شدیم که باسلامتی و صحت ازاد شدید امیدوار هستم که شما مجاهد حقیقی بتوانید به زودی در راستای انگشاف و بیداری مردم فعالیت خود را اغاز کنید انشاء الله
younes    در   15:06  2013-09-01
الحمدلله خدایا شکر مولوی عبدالعلی خیر شاهی برای من ازبرادرانم نیز عزیزتراست همیشه درپناه حق محفوظ باشی
salahaddin    در   14:07  2014-01-02
الحمدلله