هزار و یک سوال (57)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-17
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(10.1.2013)
Duration : 01:26:10            View : 698            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.