هزار و یک سوال (49)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-11-08
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(1.11.2012)
Duration : 01:34:37            View : 889            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.