کدام مذهب قائل به تحریف قرآن است؟ شیعه یا سنی!
by forester posted in 2014-05-12
آخوند شیعه ادعا می کند در مذهب شیعه تحریفی واقع نشده ولی در کتب شیعه چیز دیگری آمده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 11:21            View : 675           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.