دفاع از اهل بیت (44)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-10-27
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: استاد محمد باقر سجودی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. (کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری(22.10.2012)
Duration : 01:34:9            View : 989            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.