زیر ذره بین (102)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-08
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. این برنامه را شیخ عقیل هاشمی به کمک کارشناسان و اساتید محترم شبکه اجرا خواهند کرد(1.9.2012)
Duration : 02:00:1            View : 721            Download : 3        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.